Loading

About

Micious is ontstaan vanuit Communiq B.V. (zie thoughts) en richt zich op het AGILE ontwikkelen, produceren, uitgeven en onderhouden van (web)software en services.

Op 25 januari 2016 is Micious met een startdatum van 23 januari 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) (65153448).

Doel

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch & Tijdgebonden (SMART)

 1. Operationeel
  • 6 nieuwe klanten
  • 2 nieuwe partners
  • Lanceren van 1 nieuwe service(s)
  • Jaaromzet van €,- (kostendekkend)
  • Custom CI/CD Pipeline
  • Library&Snippets
  • Liqiditeit/Solvabiliteit/Rentabiliteit
 2. Tactisch
  • Verhoging eigen vermogen van €,-
 3. Strategisch

Missie

Micious 007

Mission Statement

Visie & Strategie

Voor visie moet je naar de oogarts. -- Mark Rutte

Waar gaan we voor? Wie/wat willen we worden? Wij gaan voor (inter)nationale bekendheid en willen een bijdrage leveren aan de verbetering van digitale processen ...

Meer Informatie?  Neem vrijblijvend contact op!

  Instellingen

  Rood

  Rounded switch

  Groen

  Rectangular switch

  Blauw

  Rounded switch